Skip to content

Megues, gigues i teres: Una breu guia per no embolicar-te

16/08/2017
megues, gigues i teres

megues, gigues i teresQuan es tracta d’adquirir un producte tecnològic, ens podem sentir abrumats per les moltes característiques tècniques a les quals hem de prestar atenció. Són dades sobre les quals la nostra botiga BEEP ens pot assessorar. Però sempre és bo tenir una idea dels conceptes més importants. Un d’aquests aspectes són les unitats de mesura en tecnologia. Per exemple, els omnipresents gigabytes i els megapíxels.

En una societat on la tecnologia és cada cop més present, és essencial no confondre megabytes (MB) amb gigabytes (GB). I és que 1 GB emmagatzema 1000 vegades més dades que 1 MB. Per ser més precís, 1 GB conté un total de 1024 megabytes. En aquest cas estem parlant d’unitats de mesura d’emmagatzematge, però la veritat és que hi ha moltes característiques que tenen les seves pròpies unitats de mesurament.

Per tant, si sempre hem d’anar amb la cinta mètrica per comprar mobles, també és molt recomanable que tinguem nocions sòlides per prendre mesures en tecnologia. És bo que sabem mesurar alguns aspectes clau de l’equip que tenim a casa o que volem adquirir.

Sobre els prefixos: és més senzill del que sembla

La lliçó 1 tracta de prefixos de quantitat. Els més utilitzats són els prefixos mega, giga i tera, que es refereixen, respectivament, a 1 milió, 1.000 milions (per als anglosaxons, 1 billion) i un bilió (en l’àmbit angloparlant, 1 trillion). Aquests prefixos, creats fa més de 50 anys, ens ajuden a determinar quantitats de tot tipus. Amb el temps, s’han creat altres prefixos, com peta, exa, zetta i yotta, que ens ajuden a mesurar a gran escala. Tanmateix, en la tecnologia del consumidor no solem passar per damunt de la tera.

Emmagatzematge

Un dels moments en què més cal conèixer les unitats de mesura, és quan volem comprar un disc dur extern. En aquest moment, hem de saber quin emmagatzematge li exigirem al dispositiu. Quines necessitats tenim? Què volem guardar en aquest disc dur?

Les nocions d’emmagatzematge també ens fan falta quan volem saber amb precisió quina capacitat d’emmagatzematge demanem per a un ordinador de sobretaula, ordinador portàtil, tauleta o telèfon intel·ligent.

En informàtica, la unitat bàsica d’informació és el bit, una mica de llenguatge binari que expressa un valor de 0 o 1. Bé, un byte (B) es pot quantificar físicament com a vuit bits. Però els equips d’avui exigeixen que mesurem com a mínim a partir de gigabytes (GB).

Un GB equivaldria a uns mil milions de bytes (1.073.741.824, per ser exactes). Igualment, és interessant saber que un kilobyte (kB) és igual a 1.024 bytes (B); que un megabyte (MB) és igual a 1.024 kilobytes (kB); i que un gigabyte (GB) és igual a 1.024 megabytes (MB). A internet, podeu trobar conversors online d’aquestes unitats de mesura.

Vivim en una societat cada vegada més digitalitzada. Per això, fins i tot els dispositius més petits, com ara els telèfons intel·ligents, tenen ara un gran nombre de gigabytes (GB) disponibles.

disc dur

Cada vegada movem i guardem més dades i més fitxers de tot tipus. Fem moltes fotos. Hem gravat molts vídeos. I aquestes imatges i filmacions són de més i més qualitat. Per això, pesen més i demanen més espai per a l’emmagatzematge.

Per descomptat, no podrem exigir el mateix espai d’emmagatzematge a un telèfon intel·ligent que a un ordinador de sobretaula. D’aquesta manera, en un ordinador de sobretaula i en discs durs externs, guardarem, per exemple, els vídeos familiars que registrem. Tots aquests, són fitxers que poden ocupar molt espai.

Transmissió de dades

Si ens referim a la transmissió de dades, cal assenyalar que el bit (no byte!) també s’utilitza per indicar la velocitat de transmissió de dades entre dos ports o dispositius. El byte no s’utilitza perquè no es pretén mesurar quantitats, sinó freqüències de transferència d’informació o dades.

La transferència de dades des del nostre mòbil o la nostra connexió a internet domèstica es mesura en bits transmessos per segon (bps). Amb les connectivitats actuals, l’habitual és referir-se a megabits per segon (Mbps). I en el futur ens referirem als gigabits per segon (Gbps).

Un món ple de pantalles

Vivim en un món ple de pantalles. Per això és tan necessari que sabem reconèixer la qualitat d’una pantalla a partir d’unitats de mesura. Mesurem la dimensió en polzades, segons el sistema anglosaxó. Una polzada és de 2,54 centímetres.

Una altra variable molt important és el píxel: és la unitat de color mínim d’una imatge digital (foto o pel·lícula o enregistrament), que ens permet conèixer la resolució de la imatge.

En el camp de la fotografia, ens movem en el rang de megapíxels (un milió de píxels). Amb aquesta unitat es quantifica el nombre de píxels que té un sensor de càmera quan captura instantànies. L’altra unitat rellevant és la densitat de píxels: és a dir, el nombre de píxels que es mostren en una polzada. Aquesta unitat es manifesta amb les sigles ppp (en anglès, ppi). La resolució òptima d’una fotografia és d’entre 240 dpi i 300 dpi.

Pel que fa a la capacitat de processament de l’equipament tecnològic, cal tenir en compte que la unitat per mesurar la capacitat de procés de càlcul és hertz (Hz). Amb els hertzs es mesura el nombre de cicles que un microprocessador pot realitzar durant un segon. En informàtica, aquesta unitat tendeix a mostrar-se en gigahertzs (GHz). Actualment, gairebé tots els equips tenen, almenys, 1,7 GHz.