Skip to content

Està preparada la seva Wi-Fi per a l’Internet de les Coses?

13/09/2016

internet_cosasInternet de les Coses (IOT) ha rebut el nom de ‘Industrie 4.0’ a Alemanya pel seu potencial per propiciar una nova revolució industrial. El 80% de les empreses creuen que l’IOT és la iniciativa tecnològica més estratègica en una dècada; podria haver 38.000 milions de dispositius IOT al món el 2020, i el mercat de la tecnologia IOT podria superar els 6 bilions de dòlars el 2025. Com està transformant aquesta tendència trencadora l’activitat de negoci? Tenint en compte que tota estratègia d’IOT es basa en la xarxa Wi-Fi, com pot estar segur que la seva està preparada per aprofitar tot el potencial de IOT i trobar noves formes de treballar més eficients, productives i assequibles?

Segueix llegint a Silicon.es