Skip to content

El mercat espanyol de navegadors corona a Google

24/12/2012

google-chrome-logoChrome ha batut definitivament a Internet Explorer en el mercat espanyol de navegadors. Segons un recent informe d’Stat Counter, el navegador de Google acapara ja el 42% del mercat espanyol, enfront d’un 28% que conserva elnavegador de Microsoft.

Segueix llegint a PCWorld