Skip to content

5 formes en les que Google torna la tecnologia més accessible

12/04/2016
google_416x416No tots els usuaris tenen les mateixes facilitats per gaudir de la tecnologia. Però el fet que algú pateixi problemes de visió, d’oïda o fins i tot limitacions motores, no hauria de impedir-los poder connectar-se a Internet i relacionar-se amb els seus dispositius amb soltesa, perquè els avenços tecnològics també estan per ajudar-los.

Segueix llegint a Silicon.es