Skip to content

BEEP ofereix impressió gestionada a les empreses

28/08/2018
impressió-gestionada-beep

impressió-gestionada-beepLes botigues BEEP t’ajudaran a reduir els costos d’impressió i a millorar la productivitat del teu negoci. Amb la impressió gestionada, només has de pensar en imprimir. De la resta de coses se n’encarrega la companyia proveïdora del servei d’impressió. Estàs preparat o preparada per simplificar la gestió del teu parc d’impressió?

BEEP ofereix solucions d’impressió i de tot tipus a professionals i empreses.

Què és la impressió gestionada?

Professionals, empreses i centres educatius estan evolucionant des de la compra d’impressores i consumibles, a l’adquisició de serveis d’impressió a mida. Ja no n’hi ha prou amb vendre màquines i tòners, perquè el que demanen cada vegada més els clients és un servei amb valor afegit.

Quins serveis inclou la impressió gestionada?

  • Instal·lació dels equips.
  • Abastament de consumibles. Segons la modalitat de contracte, el client disposa de tots els consumibles a l’inici del contracte, o bé li van arribant durant la durada del contracte. Mai més et quedaràs sense tinta!
  • Manteniment in situ, és a dir, a les instal·lacions del client.
  • Garantia in situ.
impressió-gestionada-beep
Usuària del servei d’impressió gestionada proporcionat per Brother a través de les botigues BEEP.

Per què és una opció d’impressió cada vegada més sol·licitada?

La impressió entesa com un servei aporta un enorme valor. Tot aquest valor l’aporta de moltes maneres, però en destacarem tres.

Menors costos. “En primer lloc”, explica Mayte Nisa, responsable d’impressió gestionada a Ticnova, grup al qual pertany BEEP, “la impressió gestionada redueix costos. I ho fa tant a curt termini com a llarg termini. Així, el client no ha de fer l’important desemborsament inicial en els equips d’impressió. És a dir, no ha de fer una inversió per disposar d’un parc d’impressores a les seves instal·lacions “.

A més, al llarg de la durada del contracte (entre tres i cinc anys), l’usuari notarà una disminució de les despeses en aquest àmbit.

I seguim amb els costos, perquè també cal tenir en compte que la força de les grans companyies d’impressió amb què treballa BEEP (Brother, Epson i HP) assegura un servei amb preus extremadament competitius.

Major productivitat. En segon lloc, la impressió gestionada ajuda a millorar la productivitat. “En posar en mans d’experts la gestió de la impressió, els empleats no perden ni un minut en la compra de consumibles, o en la gestió del manteniment o de les incidències”, assegura Mayte Nisa.

D’altra banda, hi ha hagut una tasca prèvia d’assessorament i els equips d’impressió són els adequats per a les necessitats del client. Per això, el seu rendiment i la seva productivitat són elevats. La impressió gestionada és una magnífica oportunitat per dimensionar de manera correcta el parc d’impressió, i per aconseguir els equips més eficients del mercat.

Quota mensual sense sorpreses. Finalment, el client paga una quota mensual sense sorpreses durant la durada del contracte.

Pagaré sempre el mateix cada mes?

En una modalitat d’impressió gestionada, pagues sempre la mateixa quantitat mensual. Es fa un càlcul complet, i abones una quantitat mensual que és idèntica al llarg de la durada del contracte.

L’altra modalitat disponible incorpora dos conceptes: el servei, que suposa el pagament d’una quantitat mensual que sempre és la mateixa, i el consum, que és variable en funció de l’ús que es doni als equips. En aquesta segona modalitat, pot passar que pagueu una quota de consum de zero euros, perquè durant aquell mes l’empresa ha estat tancada per vacances i no s’ha fet ni una sola còpia.

Quina garantia tenen les impressores?

Els equips subministrats en el servei d’impressió gestionada tenen una garantia que abasta tot el període de durada del contracte. Per tant, deixaràs de preocupar-te per si un equip es troba o no dins el termini de garantia oficial.

Amb la impressió gestionada, les impressores sempre estan en garantia

Què faig si una impressora deixa de funcionar?

En cas de problemes que exigeixin la presència d’un tècnic, els temps de resposta són molt àgils, de 24-48 hores.

Què vol dir que em limito a imprimir?

“En la impressió gestionada, el client es limita a recarregar el paper i imprimir. De la resta, se n’encarrega la companyia proveïdora”, afirma Mayte Nisa. Un sector semblant és el del rènting de vehicles, que ofereix un alt valor afegit al client, que només s’ha de preocupar de posar benzina al cotxe.

L’usuari de la impressió gestionada no ha de perdre ni un minut en la compra de consumibles i en la gestió de les reparacions.

Un altre model de comercialització semblant és el de la telefonia mòbil, que ofereix paquets de comunicació (dades i minuts de telefonia) que s’adapten a les necessitats exactes del client.

A partir de quin nombre de còpies al mes em convé la impressió gestionada?

La impressió gestionada és l’opció més competitiva i més productiva a partir de les 500 còpies (monocrom i color) al mes.

Per sobre, no hi ha límits. Hi ha pimes que fan desenes de milers de còpies al mes que no compren equips en propietat, i opten en canvi per la impressió gestionada.

La botiga BEEP més propera et farà un estudi i t’informarà sobre els estalvis que pots obtenir en relació a la modalitat tradicional de compra d’equips i consumible

Estalviaré amb la impressió gestionada?

Així és. Com hem explicat, aquest model de gestió dels equips d’impressió facilita estalvis de curt i de llarg termini. El client no ha d’invertir en la compra d’equips i, en perspectiva, acaba gastant menys per còpia que en la modalitat d’equips de compra.

Per conèixer millor els estalvis d’aquesta opció, us recomanem la lectura de l’entrevista que va realitzar fa uns mesos El Blog de BEEP al responsable de Serveis d’Impressió Gestionats d’Epson Ibèrica.

Així mateix, El Blog de BEEP ja havia tractat els beneficis i estalvis que aporta la impressió gestionada en el contingut El nostre expert: La impressió gestionada per aconseguir estalvis.

Què passa si no consumeixo tot el consumible contractat a la finalització del contracte?

Depèn del model de contracte. En finalitzar el contracte amb Brother, el client es queda amb els consumibles que no hagi fet servir, que se li van lliurar en el moment de la instal·lació. Amb Epson i HP, en canvi, es va abastint segons les necessitats, de manera que en finalitzar el contracte l’usuari no té consumibles en el seu poder.

impressió-gestionada-beepQuè passa si em quedo sense tinta?

El contracte amb el client preveu un consum de tinta. Si per qualsevol raó el client gastés el consumible abans del previst, sempre pot ampliar el servei amb un nou subministrament de consumible.

Per què la gestió gestionada és un servei a mida?

Les botigues BEEP ofereixen un servei d’auditoria que permet conèixer els requisits i necessitats del client, i oferir-li una solució a mida. Es tracta de serveis fàcils de dimensionar i de contractar pel client final.

Què té en comú la impressió gestionada amb els serveis de telefonia i d’ADSL?

La impressió gestionada consisteix en la prestació de serveis, amb pagaments mensuals en el marc d’un contracte amb una durada determinada. Es tracta exactament del mateix model de les companyies de telecomunicacions. I cap empresa prescindeix avui dia de servei de telefonia i d’internet.

Quin percentatge d’empreses aposten ja per la impressió gestionada?

El 2021, un 45% de les empreses tindran contractats serveis d’impressió gestionats, segons la consultora de mercat de productes tecnològics IDC. Brother preveu que el 2022 es pugui arribar al 60%.